Leyla Belle Drake: avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Engaging Vulnerability-programmet
  • Kontaktperson: Sven Widmalm, Mats Hyvönen
  • Seminarium

Högre seminariet och Engaging Vulnerability-seminariet

Leyla Belle Drake, Uppala universitet, lägger fram ett kapitel ur sin avhandling om Russelltribunalen


Seminarium på engelska