Workshop – Tvärvetenskapliga reselitteraturseminariet (RELS)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1061
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen, Institutionen för moderna språk, LILAe och Uppsala reselitteraturseminarium (RELS)
  • Kontaktperson: Paula Henrikson, Christina Kullberg
  • Seminarium


Program

9.45–10.00 Introduktion
10.00–10.30 Hanna Hodacs & Urban Claesson, ”Resan som metafor och praktik i 1700-talets utbildning – teologiska och naturalhistoriska exempel”
10.30–10.50 Jacob Orrje, ”Apodemikens logistik. Det tidigmoderna resandets infrastruktur i berättelser från 1700-talets London”

10.50–11.10 Paus

11.10–11.40 Göran Rydén & Måns Jansson, ”Kunskap och yrkesskicklig. Svenska resenärer i Europa under 1700-talet”
11.40–12.00 Tim Berndtsson, ”Reseskildringar i historiografisk praktik omkring 1800”

LUNCH

13.30–14.00 Maria Berggren, ”Reselitteratur i handskriftssamlingarna i Uppsala universitetsbibliotek”
14.00–14.20 Paula Henrikson, ”Resans artefakter: Svenska resenärer till östra Medelhavet runt 1820”

14.20–14.40 Paus

14.40–15.00 Fredrik Thomasson, ”Svenska (?) resenärers beskrivningar av Saint Barthélemy och Karibien runt 1800”
15.00–15.20 Christina Kullberg, ”Berättarens posityrer i fransk reselitteratur från Karibien på 1600-talet”
15.20–16.00 Diskussion