Valdemar Peterman: "Kenneth Burkes symbolteori och verklighetens tröghet"

Högre seminariet i retorik

Valdemar Peterman, Lunds universitet: "Kenneth Burkes symbolteori och verklighetens tröghet"


Ordf.: Rosengren och Fischer


Presentation
Kenneth Burke arbetade på sin symbolteori under decennier med flera byten av fokus och termer. Hans grundläggande syn på hur kommunikation förhåller sig till sig själv och verkligheten verkar dock ha förblivit densamma. Med hjälp av Burkska termer som termskärm (“terministic screen”), omkrets (“circumference”) och tröghet (“recalcitrance”) går det att visa en tydligare bild av hur Burkes symbolteori hänger ihop och förhåller sig till verkligheten, realism och konstruktionism.