Valdemar Peterman: forskningspresentation

Högre seminariet i retorik

Valdemar Peterman, Lunds universitet, presenterar sin forskning

Ordf.: Rosengren och Fischer