Casper Virkkula: avhandlingsavsnitt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Casper Virkkula lägger fram avsnittet "Att minnas på nytt – Teoretiska perspektiv på tradition, tid och teknik" ur sin avhandling

Ordf.: Henrikson


Presentation
Casper Virkkula lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling om minnets roll i Stagnelius' mythopoetiska projekt. Avsnittet är ett utkast till ett teorikapitel och uppehåller sig vid frågor om förhållandet mellan minne och myt, konstruktionen av kulturella minnen och framväxten av nationella identiteter, samt hur allt detta kan förstås som en form av teknik, kring år 1800.