Merit Laine: "Verbaliserad visualitet i Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas strategier och hovkultur"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Merit Laine, Nationalmuseum och docent i konstvetenskap, Uppsala universitet: "'…jag skall visa den för alla människor…' Verbaliserad visualitet i Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas strategier och hovkultur"

Ordförande: Ann Öhrberg


Presentation
Projektet Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas visuella strategier och hovkultur syftar till att rekonstruera den bild av sig själva som detta kungapar sökte presentera för omvärlden. Hypotesen är att det grundläggande syftet var att framställa Adolf Fredrik som en kompetent och önskvärd bärare av den verkliga regeringsmakten, snarare än av den främst symboliska roll kungen tilldelades i frihetstidens författning och politiska praktik. Olika former av visualitet var av grundläggande betydelse i denna strävan. Seminariet presenterar grunddragen i projektet som helhet och fokuserar därefter på hur visualiteter konstruerades och kommunicerades verbalt.