Torsten Pettersson: "Samlande reflektioner kring forskningen vid Litteraturvetenskapliga institutionen"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Torsten Pettersson, Uppsala universitet: "Samlande reflektioner kring forskningen vid Litteraturvetenskapliga institutionen"


Presentation
Allt emellanåt diskuteras olika former av institutionens forskning tillsammans, t.ex. vid ansökningsseminarierna. Då är tiden ofta knapp och diskussionen inriktad mot något praktiskt ändamål såsom en projektansökan. Därför vill jag kalla till ett mer allmänt principiellt möte om hur vi kan upptäcka och formulera synergier i vår forskning. Syftet är i första hand gestaltseende och självkännedom. I förlängningen kan det emellertid framträda något hittills osett som kan formuleras som en av institutionens tyngdpunkter och utgöra grunden för ett forskningssamarbete.

Inte minst menar jag att vi kan göra mer för att förbättra utbytet mellan institutionens två ämnen. Som ett sällan eller aldrig framlyft exempel på vad jag avser har det följande slagit mig. En typ av både litteraturvetenskaplig och retorisk forskning är den som vill formulera en bild av tankelivet – som helhet eller i något väsentligt avseende – hos en enda person: en Lars Gyllensten, Agnes von Krusenstjerna, Karin Boye, Cornelius Castoriadis eller Hannah Arendt. Här avtecknar sig möjligheter till en fruktbar diskussion av ett slag som vi knappast har fört på gemensamma seminarier: Vilka möjligheter och blindskär kännetecknar en sådan komprimering och syntetisering av ett livsverk; hur fungerar den (idé)historiska kontextualiseringen; och vilken skillnad, om någon, kan iakttas mellan ett skönlitterärt och ett icke-skönlitterärt material?

Tänk gärna i förväg ut ytterligare förbindelser mellan olika forskningsområden inom institutionen!