Jana Rüegg – Licentiatseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Licentiatseminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Jana Rüegg lägger fram sin licentiatavhandling Utgivningen av översättningar på den svenska bokmarknaden 1970–2016. Opponent är docent Yvonne Lindqvist, Stockholms universitet. I betygsnämnden ingår förutom opponenten även professor Anna Williams och docent Jerry Määttä.

Ordf.: Svedjedal.

Licentiatavhandlingen kan rekvireras via mejl fr.o.m. den 30 januari, eller kopieras i personalkorridoren.

Postseminarium i anslutning till seminariet.


Presentation
I min licentiatavhandling undersöker jag hur utgivningsarbetet med översatt litteratur fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga för den, och hur bilden av författarskapen anpassas till den nya kulturella kontexten. Synliggörandet av underliggande eller osynliga mekanismer för kulturförmedlingen till svenska förlag är även en del av studiens syfte. Undersökningen kan ses som en kartläggning över hur och under vilka villkor den samtida svenska förlagsvärlden utger översättningar. Licentiatavhandlingen består av två delar, dels delstudien Nobelbanor. Litterära Nobelpristagare efter 1970 på svenska förlag som fokuserar förlagens arbete med översatt högprestigelitteratur på en föränderlig marknad, dels ett inledande kapitel i en andra delstudie om svenska förlags utgivning av översatt fiktionsprosa från franska, spanska, och tyska 1970–2016.