Doktorandvistelse utomlands

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2-K1022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap och i retorik

Frida Buhre, Karl Ekeman, Jules Kielmann och Louise Schou Therkildsen berättar om sina erfarenheter av utlandsvistelser under doktorandutbildningen

Ordf.: Williams