Tim Berndtsson – Slutseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Tim Berndtsson slutventilerar sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap The Order and the Archive. Masonic Archival Culture in 18th Century Europe. Inbjuden granskare är Thomas Götselius, Stockholms universitet. Seminariet fortsätter vid behov efter kaffemötet.

Ordf.: Fischer