Petra Broomans: "Att forska i kulturförmedlingens historia"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Historisk-filosofiska fakulteten
  • Kontaktperson: Margaretha Fahlgren
  • Föreläsning

Gästföreläsning

Historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor, ass. professor vid universitetet i Groningen och gästprofessor vid universitetet i Ghent, Petra Broomans, föreläser över ämnet "Att forska i kulturförmedlingens historia: om översättare och forskare"