(INSTÄLLT) Forskningspresentationer – Avd. för retorik

Högre seminariet i retorik

(OBS! Inställt p.g.a. retorikkollegium.)

Seminarium där retorikkollegiet presenterar pågående forskning


Ordf.: Rosengren och Fischer