Arkivets smak: panelsamtal om arkiv och arkivforskning

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken – Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Den svenska översättningen av Arlette Farges Smaken av arkivet (Le goût de l’archive, urspr. 1989) presenteras. Karin Hassan Jansson, docent vid Historiska institutionen, och Otto Fischer, professor i retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen, samtalar kring att forska i och kring 1700-talsarkiv med utgångspunkt i boken.

Ordförande: Tim Berndtsson