Karl Ekeman: textseminarium

Högre seminariet i retorik

Karl Ekeman, Uppsala universitet: textseminarium. Texten kan rekvireras från författaren.

Ordf.: Rosengren och Fischer

Seminariet sker via Zoom. Anslut via den här länken eller via mötets ID 628 2034 2819.