(FLYTTAT) Retorik och antikforskning

Högre seminariet i retorik

(OBS! Framflyttat, nytt datum meddelas senare.)

Seminarium i samarbete med Agora


Ordf.: Rosengren och Fischer