Karolina Enquist, Stockholms universitet

Gästföreläsning – Avd. för retorik

Mer information meddelas senare


Ordf.: Rosengren och Fischer