Workshop – Forskningsansökningar

Institutionen anordnar en workshop kring pågående forskningsansökningar.