LÄS – Uppstartsmöte

  • Datum: –16.45
  • Plats: Engelska parken – Eng16-1058
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Gruppen för läsforskning och litteraturdidaktik (LÄS)

Vällkomna till ett nytt diskussionsforum inrättat vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet: Gruppen för läsforskning och litteraturdidaktik (LÄS)

Ordförande och kontaktperson: Torsten Pettersson

Gruppen fortsätter och utvecklar arbetet från det tidigare ”Seminariet för läsforskning”. Således samlar den forskare och praktiker med intresse för hur skönlitteratur läses av ”vanliga” läsare, bl.a. i olika undervisningssammanhang. Hit hör empirisk läsforskning bedriven med hjälp av enkäter och intervjuer samt forskning om litteraturdidaktisk teori och praktik. Gruppen är tänkt att vara ett diskussionsforum för såväl institutionens forskare som för externa medlemmar. Samtliga inbjuds nu hjärtligt till ett första möte: FD Olle Nordberg och ordförande kommer att för diskussion och vidareutveckling presentera det gryende forskningsprojektet Fiktionens potential. Litteratur i utbildningen av ett tusen 10–19-åriga läsare.

Därtill diskuteras gruppens fortsatta program och möjliga mötestider. Klocktiden 15.15 den 16 mars har valts så, att även skollärare ska kunna komma, men längre fram får tiden kanske variera så att ingen är permanent förhindrad att delta en viss fast tid som redan är belagd i det egna schemat. Om du bara kan komma en del av seminarietiden är du också välkommen.