Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2020

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken – Eng6-0031
  • Arrangör: Svenska litteratursällskapet och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Jon Viklund
  • Sammanträde

Gästföreläsare – Jørgen Bruhn

Litteratursällskapet hälsar alla hjärtligt välkomna på årsmöte torsdagen den 16 april 2020, i 6-0031, Engelska parken, Humanistiskt centrum, kl. 16.15.

Arrangemanget genomförs i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen och är öppet för alla intresserade. Efter föreläsningen följer middag på restaurang Basilico, Svartbäcksgatan 24, till det subventionerade priset 150 kr; 50 kr för doktorander och studenter. I priset ingår varmrätt och dessert; var och en bekostar själv dryck. Anmälan till middagen görs senast måndagen den 13 april till info@svelitt.se och avgiften betalas in på sällskapets plusgirokonto (53 67-8).

Läs inbjudan och om årsvavgiften i den bifogade kallelsen nedan.

Välkomna!


Gästföreläsning

Jørgen Bruhn, professor vid Institutionen för film och Litteratur, Linnéuniversitetet: "Intermedial ekokritik"

I denna presentation vill jag skissera en ekokritisk position där grundläggande idéer i nyare ekofilosofi och ekokritik kombineras och förstärkas med intermediala perspektiv. Positionens analytiska perspektiv, som bland annat möjliggör jämförelser mellan medier, diskuteras med exempel från nordisk film, litteratur och konst.

Ytterligare information

Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2020