(FLYTTAT) Ingeborg Löfgren: "Tending to Tenderness"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (ID 670 5734 9327)
  • Webbsida
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Flyttat. Nytt datum meddelas senare.)

Ingeborg Löfgren, Uppsala universitet: "Tending to Tenderness – or – In Search of a Hermeneutic of Vulnerability". Material kan rekvireras fr.o.m. 5 maj via e-post.


Presentation
Texten till mitt seminarium är ett tidigt utkast på en text som förhoppningsvis ska in i ett specialnummer av Policy Futures in Education om sanning, fiktion och lärande. Numret ska ta in pedagogiska, filosofiska och litterära perspektiv på detta om fiktion, lärande och sanning. Mitt bidrag handlar om "ömhet" och vad det krävs för hermeneutik – nämligen vad jag kallar en sårbarhetens hermeneutik – för att lära sig något om (att filosofera om och leva i) ömhet av koreanska romantiska historiska tv-serier. Och så en del Stanley Cavell på det.

Seminariet hålls via Zoom. Anslut via den här länken eller mötets ID 670 5734 9327.