Ingeborg Löfgren: "Om Sara Lidmans litterära filosofi"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2-K1022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Ingeborg Löfgren lägger fram forskning om Sara Lidmans litterära filosofi. Material kan rekvireras fr.o.m. 5 maj via e-post.