Motherhood and Mothering in Literary, Medical and Media Narratives

  • Datum:
  • Plats: Symposiet sker via Zoom (kontakta Anna Williams för länk och information)
  • Webbsida
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Konferens

Tvärvetenskapligt symposium

Besök symposiets hemsida för mer information