Isolering och inre kraft

Litteratursamtal kring smitta och psykisk motståndskraft – med Julie Hansen och Torsten Pettersson, Uppsala universitet.

De fakultets- och områdesövergripande litteratursamtalen fortsätter med tre zoom-möten under samma länk (ID 6580186563)

1/ Till måndagen den 4 maj kl 13.15–14.45 läses två texter som är omedelbart tillgängliga: ett copyrightriktigt utdrag ur Susan Sontags AIDS and Its Metaphors (bifogas) och Katherine Anne Porters ”Pale Horse, Pale Rider”:

– Internet Archive (gratis under pandemin): Sontag och Porter på engelska
– Project Gutenberg: alternativt finns Porters här

Susan Sontag analyserar retoriken kring olika former av sjukdom och vad den avslöjar om vår kultur. Vi diskuterar det bifogade utdraget men som bakgrund kan den som vill läsa mer av texten.

Katherine Anne Porters ”Pale Horse, Pale Rider” är titelberättelsen (en kortroman) i boken med samma namn (1939) (s. 179–264 i den amerikanska Modern Library-utgåvan). Förlagd till år 1918 handlar den om den tjugofyraåriga Mirandas upplevelse av spanska sjukan (influensa typ A: H1N1), den globala pandemi som under åren 1918–20 skördade över 50 miljoner liv och föranledde betydande nedstängning av samhällen. Mer än andra texter som läses i ISOLERING OCH INRE KRAFT ger Porters berättelse en – poetiskt verkningsfull – bild inifrån av hur en människa kan uppleva livshotande hög feber.

2/ Till måndagen den 11 maj 13.15–14.45 läses ”Prolog”,  ”Kunskapens bok” och ”Försakelsens bok” (s. 7–209) ur Jevgenij VodolazkinLaurus (2012), övers. Karin Lidén (Stockholm: Ersatz, 2015), även nedladdningsbar på olika språk, t.ex. här.

Denna flerfaldigt prisbelönta roman utspelar sig under 1400-talet, ett i farsotssammanhang legendariskt sekel. Den lille Arsenij uppfostras av sin farfar, som lär honom allt om läkeväxter och tingens hemliga samband. Ändå kan Arsenij inte rädda sin älskade när hon dör i barnsäng utan sista smörjelsen. Nu har pesten brutit ut och Arsenij ger sig ut i världen för att göra gott i hennes namn. Vandringen för honom till Pskov, Venedig och Jerusalem ...

3/ Till tisdagen den 19 maj kl 13.15–14.45 läses Laurus till slut: ”Vägens bok” och ”Fridens bok” (s. 211–414). Vid detta tillfälle deltar också från kl 14.00 Lisa Hayden, som har översatt romanen till engelska.

Nya deltagare som inte tidigare har varit med i ISOLERING OCH INRE KRAFT kan anmäla sig till: julie.hansen@moderna.uu.se Vid ev. problem kan Julie också specificera nedladdningsmöjligheter.