Casper Virkkula – Licentiatseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken – Eng16-0043
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Licentiatseminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Ny lokal.)

Casper Virkkula lägger fram sin licentiatavhandling Det bländande eviga: Minnets roll och tänkandet som teknik hos Erik Johan Stagnelius. Opponent är prof. Thomas Götselius, Stockholms universitet. I betygsnämnden ingår förutom opponenten prof. Mats Rosengren och prof. Ann Öhrberg.

Licentiatavhandlingen kan rekvireras via mejl fr.o.m. den 19 maj eller kopieras i personalkorridoren.

Ordf.: Henrikson