Linus Ljungström – Licentiatseminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Ny lokal.)

Linus Ljungström lägger fram sin licentiatavhandling ”En tystnad vari ordet sväller”. Bygdeskildringar som ordkonst i Stina Aronsons Hitom himlen och Tage Aurells ”Pingstbrud”. Opponent är univ.lektor Åsa Nilsson Skåve (Linnéuniversitetet, Växjö). I betygsnämnden ingår doc. Julie Hansen (Slaviska språk, UU), univ.lektor Patrik Mehrens och univ.lektor Ola Nordenfors. Licentiatavhandlingen kan fr.o.m. den 26 maj rekvireras via mejl eller kopieras i personalkorridoren.

Ordf.: Pettersson