Otto Fischer och Ann Öhrberg: ”Pandemi och myndighetskommunikation 1918”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Mats Rosengren eller Otto Fischer för länk och mer information)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren, Otto Fischer
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

Otto Fischer, Uppsala universitet, och Ann Öhrberg, Uppsala universitet: ”Pandemi och myndighetskommunikation 1918”


Presentation
Hjärtligt välkomna till det första retorikseminariet för terminen. Seminariet markerar samtidigt startpunkten för POLRET:s verksamhet under höstterminen under rubriken ”Pandemi och retorik”.

Under den pågående pandemin har det blivit uppenbart vilken central roll myndigheters kommunikation spelar i pandemibekämpningen. Anders Tegnell m.fl. har blivit rikskända namn och Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferenser har samlat nationen. Även under spanska sjukan utfärdade ansvariga myndigheter rekommendationer om exempelvis social distansering, men vi vet ganska lite om hur det egentligen gick till. Vilka kanaler användes? Vilka var de centrala aktörerna? Vilka retoriska strategier mobiliserades?

Det är sannolikt att 1918 på många sätt var en brytningstid i det här hänseendet: Sverige befann sig på randen av det demokratiska genombrottet. Hur tilltalade man denna befolkning som tills helt nyligen varit undersåtar, men som nu stod i begrepp att bli röstberättigade medborgare? Vilka argument kunde användas och vilka värden kunde mobiliseras? Det äldre systemet för offentlig kommunikation, som i hög grad haft sina förutsättningar i den symbiotiska relationen mellan kungamakt och kyrka hade egentligen spelat ut sin roll 1809 med kyrkogångspliktens avskaffande, och var 1918 ersatt av en etablerad dagspress av skiftande politisk kulör. Hur kunde myndigheterna använda sig av denna för att nå ut med sina budskap? Vilken roll spelade politiska aktörer och civilsamhällets aktörer?

Detta är exempel på frågor som det vore intressant att undersöka i ett större tvärvetenskapligt projekt. Ann Öhrberg och jag är i färd med att dra upp planerna för ett sådant, med målsättningen att få in en projektansökan till VR i början av nästa år. 

Inför seminariet presenteras några nedslag i pressen 1918 som ger lite kött på benen åt frågeställningen. Vi är också intresserade av att efterhöra om det finns intressen och idéer i anslutning till detta projekt. En tanke som vi också har är att förbereda en gemensam panel med detta eller ett besläktat tema på retorikkonferensen i Tübingen nu i vår.