Inför "Rhetoric in Society 8"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Mats Rosengren eller Otto Fischer för länk och mer information)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren, Otto Fischer
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

Seminariet ägnas helt åt förberedelser inför konferensen Rhetoric in Society 8 som hålls i Tübingen i maj 2021.

Från Uppsala kommer vi att delta med en dubbelsession på temat "Pandemics and Rhetoric. Perspectives on Strategic Rhetoric from the Athenian Plague 430 BC to COVID-19 2020 AD“ Det kommer finnas plats för ca tio talare. 

Alla intresserade ombeds inför seminariet att förbereda en presentation av en idé som skulle passa in på konferensen. Vi har fått förlängd deadline till den 15/10 för att vi skall hinna inkomma med abstracts.