Tim Berndtsson – Disputation

  • Datum: –12.00
  • Plats: Disputationen hålls via Zoom (kontakta Otto Fischer för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Seminarium

Den 6 november disputerar Tim Berndtsson i litteraturvetenskap på avhandlingen The Order and the Archive. Freemasonic Archival Culture in Eighteenth-Century Europe. Opponent är professor Henrik Bogdan.

På grund av rådande omständigheter hålls disputationen digitalt. Den som önskar följa disputationen via Zoom kontaktar Otto Fischer för länk, senast onsdag 4 november.