Janne Lindqvist: "Retorik i pestens tid"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Mats Rosengren eller Otto Fischer för länk och mer information)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren, Otto Fischer
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

Janne Lindqvist, Uppsala universitet: "Retorik i pestens tid: Talarideal i Iliaden och Historia om det Peloponnesiska kriget."