”Modern och hemmet"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Anna Williams för länk och information)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap: TEMA HEM

Margaretha Fahlgren, Lisa Grahn, Jana Rüegg och Anna Williams inom forskargruppen Genus diskuterar gestaltningen av relationen mellan moderskap och konstnärskap/skapande i några prosaverk, främst följande: Alice Monroe, novellen ”Miles City, Montana” ur Nära hem (2009, originalet ur The Progress of Love, 1986); Rachel Cusk, A Life’s Work (2001); Lucia Berlin, "Tiger Bites" ur A Manual for Cleaning Women (2015); Sheila Heti, Motherhood (2018).

Ordf.: Anna Williams