Inre kraft

  • Datum: –17.30
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Torsten Pettersson eller Julie Hansen för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen, Institutionen för moderna språk
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson, Julie Hansen
  • Seminarium

Fakultetsövergripande litteraturseminarium

Välkomna till INRE KRAFT, en fortsatt zoom-serie av fakultetsövergripande litteraturläsning! Den lyfter fram fantasin som en form av inre kraft, särskilt i verk av Murakami och Bulgakov. Däremellan visar den på litteraturens förmåga att belysa samhället, närmare bestämt det amerikanska. Detta har ju aktualiserats av Black Lives Matter-rörelsen och det förblir osedvanligt aktuellt i höst fram till presidentvalet den 3 november. Inför detta läses i två etapper Sinclair Lewis It Can’t Happen Here, om en amerikansk politikers väg till presidentposten och vidare till diktatorisk makt. Därefter tar vi upp Harper Lees To Kill a Mockingbird, som säger mycket om den etniska problematiken i USA.

Detta USA-block flankeras av vår första, korta och snabblästa bok, Murakamis The Strange Library; den sammanställs med Borges minst lika fantasifulla essänovell ”Biblioteket i Babel”. För den tyngre fantasiposten, Bulgakovs Mästaren och Margarita, avsätts jullovet som lästid.

Dessa titlar meddelades i juni. Listan upprepas här, nu med datum och i ett fall angivelse av brytpunkt i läsningen. Som tid testas torsdagar kl. 16.15–17.30, med tanken att den för de flesta inte krockar med undervisning eller möten men ändå, något förkortad från en dubbeltimme, kan avsluta den akademiska dagen i rimlig tid. Den som samtidigt vill äta en mindre eller större middag får gärna göra det. Helt fritt är även antalet gånger man väljer att delta.

Zoomlänk skickas ut en vecka i förväg: de som inte deltagit tidigare anmäler sig till julie.hansen@moderna.uu.se.

Alla hjärtligt välkomna!
 

10 september
Haruki Murakami: The Strange Library (ej övers. till svenska) och Jorge Luis Borges: ”Biblioteket i Babel”

1 oktober
Sinclair Lewis: It Can’t Happen Here (Sånt händer inte här), kap. 1–19 (till ”… one single emphatic shot, and nothing after.”)

29 oktober
Sinclair Lewis: It Can’t Happen Here (Sånt händer inte här), kap. 20–38 (från ”motto + The review in Dewey Haig’s…”)

3 december
Harper Lee: To Kill a Mockingbird (Dödssynden eller Att döda en härmfågel)

21 januari
Michail Bulgakov: Mästaren och Margarita (Djävulen kommer till Moskva och på något sätt är också Pontius Pilatus med …)