Torsten Pettersson: "Det förlorade hemmet 1"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Eng6-0022, även via Zoom (kontakta Torsten Pettersson för mer information)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap: TEMA HEM

Torsten Pettersson: ”Det förlorade hemmet 1: Fosterbarnets trauma i Hjalmar Gullbergs lyrik”

Ordförande: Pettersson


Presentation
Centrala komponenter i människolivet upplevs ofta i sin fulla vidd först då de har gått förlorade. Med den utgångpunkten belyser två seminarier inom TEMA HEM hemmets psykologiska och sociala betydelse dels som familjehem den 22 september, dels som hembygd och kollektiv livsform den 1 oktober.

Hjalmar Gullberg blev genast efter födseln fosterhemsplacerad. Det barnlösa paret som tog emot honom visade sig vara utmärkta föräldrar men förlusten av det egentliga föräldrahemmet blev för Gullberg ett livslångt trauma. I årtionden hemlighöll han sin bakgrund för alla andra än några nära vänner. I hans lyrik framträder den däremot gång på gång i växlande förklädnader, från intresse för Den heliga familjen till extrema mindervärdeskänslor som är välbekanta från forskningen kring foster- och adoptivbarnens belägenhet.

Ordförande inleder med ett föredrag om traumats förgreningar i Gullbergs produktion. Utdrag ur denna bifogas som stödpapper för seminariet. För den som vill läsa mer i förväg rekommenderas av Gullbergs diktsamlingar i första hand Att övervinna världen (1937), i andra hand Andliga övningar (1932), båda lättillgängliga i hans Dikter (1985 och senare).

Ytterligare information