Torsten Pettersson: "Det förlorade hemmet 2"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Eng6-0022, även via Zoom (kontakta Torsten Pettersson för mer information)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap: TEMA HEM

Torsten Pettersson: ”Det förlorade hemmet 2: Vräkningens trauma i Linnea Axelssons Ædnan

Ordförande: Pettersson


Presentation
Centrala komponenter i människolivet upplevs ofta i sin fulla vidd först då de har gått förlorade. Med den utgångpunkten belyser två seminarier inom TEMA HEM hemmets psykologiska och sociala betydelse dels som familjehem den 22 september, dels som hembygd och kollektiv livsform den 1 oktober.

Linnea Axelssons Ædnan. Epos är ett verk som spänner över flera generationer av en samisk släkt. Den påverkas starkt och negativt av de tvångsåtgärder som under årtionden vidtagits av det svenska samhället för att säkra tillgången på vattenkraft i Norrbotten, dels lagstiftning, dels praktisk verksamhet genomförd av ett statligt bolag. Genom korta men intensiva glimtar av karaktärernas upplevelser visar Ædnan vilka socialpsykologiska konsekvenser det får för människor att förlora sitt hem: att bli tvångsförflyttade, få sin by lagd under vatten och sin traditionella livsform ödelagd.

Denna Augustprisvinnare av år 2018 är skriven på fri vers, vilket innebär att dess över 700 sidor i själva verket består av en textmängd motsvarande c. 150 prosasidor. Den kan läsas på en kväll men vinner på en uppmärksam läsning utsträckt över en längre tid en så.