Jesper Högström: ”Den litterära biografins hantverk”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Johan Svedjedal för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Litteraturkritikern och författaren Jesper Högström berättar om sitt pågående arbete på dels en biografi om Gunnar Ekelöf, dels en bok om kretsen kring Tora Dahl.

Ordförande: Svedjedal