Vardagsspråkfilosofi och skönlitteratur

  • Datum:
  • Plats: Symposiet hålls via Zoom (kontakta Ingeborg Löfgren för länkar)
  • Webbsida
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen, RELIF
  • Kontaktperson: Ingeborg Löfgren
  • Konferens

Symposium

Preliminärt program för RELIF-symposiet Vardagsspråkfilosofi och skönlitteratur
 

Måndag 26 oktober: Föredrag

10.15–11.30 Professor Christine Hamm (Litteraturvetenskap, Universitetet i Bergen): «Den umulige fortellingen om et barn med autisme: Lars Amund Vaages ‘Syngja’ i lys av Wittgenstein»

11.30–12.45 Lunch

12.45–14.00 Docent Niklas Forsberg (Filosofi, Centre for Ethics, University of Pardubice): ”Unintentional Investigations: All that ‘Ordinary’ in the Phrase ‘Ordinary Language Philosophy’ Means”

14.00–14.15 Kaffe

14.15–15.30 Docent Viktor Johansson (Pedagogik, Södertörn högskola):  ”Olmmái-Stállu: Deflection, Decolonization, and the Uncertainties of Hybrid Forms of Life in Sámi Early Childhood Scholarship”

15.30–15.45 Kaffe

15.45–17.00 Fil dr Ingeborg Löfgren (Litteraturvetenskap, Uppsala universitet): “Att bruka sitt sam-vett: Sara Lidmans användning av sam-vettet, i och utanför skönlitteraturen”

17.00– (ca) 17.30. Öppen diskussion om vardagsspråkfilosofi och läsning av skönlitteratur, modererad av Ingeborg Löfgren.


Tisdag 27 oktober: Work-shop: Texts in Progress

(Texterna görs tillgängliga en vecka innan work-shopen. För att få tillgång till texterna, mejla Ingeborg Löfgren)

Hålls på Zoom

10.15–12.00 Diskussion av Hamms och Löfgrens texter (ca 45 min per text).

Christine Hamm: Kapitel 5 ur kommande bok om vardagsspråkfilosofi och samtida, nordisk, skönlitteratur: «Aktiv skeptisisme: Tvilen på den andre og Vigdis Hjorths ’Om bare’»

Ingeborg Löfgren: “Tending to Tenderness – or – Do we need a Hermeneutics of Vulnerability?”

12.00–13.15 Lunchpaus

13.15–15.00 Diskussion av Forsbergs och Johanssons texter (ca 45 min per text).

Niklas Forsberg: “Attunement, Atonement, Advancement: Encountering Morality between Confidence and Hesitancy”

Viktor Johansson: “Pedagogiska smulor: ett litteraturfilosofiskt experiment”

15.00–15.15 Paus

15.15 – (ca) 16.00 Gemensam diskussion, modererad av Ingeborg Löfgren


Onsdag 28 oktober: Konferenspresentationer av mastersstudenter på kursen ”Språk som handling”

(För kursens deltagare) För önskat deltagande om man ej går kursen, mejla Ingeborg Löfgren.

09.00–16.15