Malin Drugge – Licentiatseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet hålls via Zoom (kontakta Torsten Pettersson för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Licentiatseminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Dagen)

Malin Drugge lägger fram sin licentiatavhandling Hembygd, natur och lärande i Anna Maria Roos och Elsa Beskows/Herman Siegvalds skönlitterära läseböcker för småskolan 1912–1937. Opponent är professor Johannes Westberg, Rijksuniversiteit Groningen.

I betygsnämnden ingår förutom opponenten även universitetslektor AnnaCarin Billling och professor Anna Williams. Reserv i betygsnämnden är professor Otto Fischer.

Ordf.: Pettersson.

Licentiatavhandlingen kan rekvireras via mejl fr.o.m. den 6 november eller kopieras i personalkorridoren.