Vera Sundin: ”Nya perspektiv på pastoralen"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet hålls via Zoom (kontakta Ann Öhrberg för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Vera Sundin, litteraturvetenskap, Stockholms universitet: ”Nya perspektiv på pastoralen: om arkadisk diktning i Sverige kring 1700-talets mitt”

Ordförande: Öhrberg


Presentation
Pastoraldiktning är en antik tradition som var starkt omhuldad i det svenska 1700-talet av poeter som Hedvig Charlotta Nordenflycht och Gustaf Philip Creutz. Eftervärlden har ofta givit denna litteratur en trivialiserande beskrivning som intill förväxling likartad kärlekspoesi i förskönad lantmiljö – en inte helt rättvisande bild av en litterär kod som användes för en mängd olikartade syften. Den här presentationen kommer att diskutera pastoralen ur ett bredare teoretiskt perspektiv och belysa dess skiftande funktioner runt 1700-talets mitt.