Frida Buhre: "Att växa upp i en varmare värld"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Mats Rosengren eller Otto Fischer för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren, Otto Fischer
  • Seminarium

Gästföreläsning (Högre seminariet i retorik)

Frida Buhre, Linköpings universitet: "Att växa upp i en varmare värld: den politiska estetiken i ungdomsrörelsen för klimaträttvisa"