Alexander Stagnell: "Retorik och ideologi"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Mats Rosengren eller Otto Fischer för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren, Otto Fischer
  • Seminarium

Gästföreläsning (Högre seminariet i retorik)

Alexander Stagnell, Södertörns högskola: "Retorik och ideologi: Katakres, ironi och fantasia"


Presentation
När också det skandinaviska retorikfältet börjar överge en samförståndsinriktad förståelse av det politiska till förmån för ett mer agonistiskt perspektiv tvingas vi också att konfrontera en rad nya frågor. Ett av de mer centrala problemen berör skapandet av den gemensamma identiteten, något som både framstår som en nödvändighet men som historien också har visat kan leda till katastrofala konsekvenser. Jag kommer att koppla dessa frågor till mitt pågående forskningsprojekt om kommunismbegreppet i Slavoj Zizeks tänkande genom att fokusera på den diskussion om populismbegreppet som Zizek och Ernesto Laclau var inbegripna i strax innan finanskraschen 2007 och som cirkulerade kring just denna fråga, alltså kring skapandet av en politisk identitet.