Solveig Nellinge Seminar 2021 – Partnerskap, bästsäljare, systerskap

  • Datum:
  • Plats: Zoom (kontakta Jana Rüegg senast 2 februari för anmälan och länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för litteratursociologi
  • Kontaktperson: Jana Rüegg
  • Seminarium

Partnerskap, bästsäljare, systerskap – Erfarenheter av kvinnligt förläggarskap från 1970-talet och i dag

I år arrangeras för första gången Solveig Nellinge Seminar som är tänkt att vara en plats för fördjupad diskussion kring frågor om dagens och dåtidens bokmarknad, där branschpersoner, forskare, författare och förlagsstudenter kan mötas för vidare diskussioner.

Hur ser dagens kvinnliga förläggare på sin yrkesroll och på branschens utveckling? Hur har kvinnors förutsättningar inom förlagsmarknaden förändrats över tid? Vad innebär den ökade feminiseringen av dagens bokmarknad, både på förlagssidan och bland läsarna? Frågor som dessa kommer att diskuteras av en panel bestående av Pia Printz (förläggare, Piratförlaget), Agnes Ahlsén och Sara Hallonsten (förläggare, Systerkonspirationen) och bokmarknadsforskaren Ragni Svensson. 

Seminariet inleds med en presentation om Solveig Nellinges livsgärning av Bodil Edvardsson (tidigare bibliotekarie vid Stockholm universitetsbibliotek) och modereras av Jana Rüegg.

Mer information i bifogad inbjudan

Ytterligare information

Solveig Nellinge Seminar 2021 – Partnerskap, bästsäljare, systerskap