Lisa Grahn: avhandlingskapitel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Anna Willams för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Lisa Grahn lägger fram ett kapitel ur sitt avhandlingsarbete om moderskap i Sara Lidmans Jernbaneepos. Material tillgängligt fr.o.m.18 februari och kan rekvireras via e-post.

Kapitlet som läggs fram är planerat att bli avhandlingens sista, och behandlar de övernaturliga inslagen i Jernbanan. Det granskar modersgestaltens position som ett gränsöverskridande subjekt, och hur levande, döda och ännu ej födda möts i henne. Genom att sätta svitens övernaturliga inslag – syner, spöken, ofödda barn – i en kontext som kombinerar det matrilinjära narrativet med magisk realism, undersöks hur subjektstatus skapas i sviten och vem som har inflytande över berättelsens narrativ.

Ordf.: Williams