Marie-Christine Skuncke: ”Gustaf III:s medaljhistoria"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Ann Öhrberg för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Professor em. Marie-Christine Skuncke: ”Gustaf III:s medaljhistoria: Minne och materialitet”


Presentation
Gustaf III var besatt av eftervärlden, han sökte skapa ett odödligt minne av sig själv genom ord tryckta på papper, genom brons och marmor, genom oljefärg på dukar – en rad materier, som blev bärare av ett panegyriskt budskap. År 1781 inledde han ett minnesprojekt i Ludvig XIV:s efterföljd, en medaljhistoria över den egna regeringen, där viktiga händelser år för år skulle gestaltas dels i metall – medaljer präglade i guld eller silver – dels på papper, genom ett planschverk. Väldiga materiella resurser mobiliserades för att, i likhet med Ludvig XIV:s ”Histoire métallique”, åstadkomma teknologiskt högklassiga produkter, men projektet havererade. I mitt föredrag kommer jag analysera de processer genom vilka ett selektivt minne av kungen konstruerades, samt de problem med en tredskande materialitet som bidrog till att försena och till slut stjälpa projektet.  

Seminariet sker i samarbete med forskargruppen Minne och materialitet 1650–1850, Litteraturvetenskapliga institutionen.

Ordf.: Ann Öhrberg