Annika Windahl Pontén: "Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais."

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Jules Kielmann för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Jules Kielmann
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

FD Annika Windahl Pontén presenterar sin avhandling Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais. Identitet och materialitet i hushållet von Linné

Ordf.: Jules Kielmann


Presentation
Annika Windahl Pontén disputerade i maj 2020 i idé- och lärdomshistoria. I avhandlingen studeras hur persona formeras genom performativa praktiker. I studien analyseras en kombination av föremål, bilder, räkenskaper, bouppteckningar och texter. Hushållet var centralt för den vetenskapliga verksamheten och är en tidigare i hög grad förbisedd aspekt av Carl von Linnés verksamhet. I avhandlingen ges den en kontext i form av bl a föremål, familj och tjänstefolk. Detta var förhållanden som Linné själv fäste vikt vid när han skriver om sin egen verksamhet.