Louise Schou Therkildsen – Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Mats Rosengren eller Otto Fischer för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren, Otto Fischer
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

Opponent är professor Alan Finlayson, Political and Social Theory, The University of East Anglia,  United Kingdom.

Skicka ett mail direkt till Louise Therkildsen (louise.therkildsen@littvet.uu.se) för textunderlag.

The seminar will be held in English.