Julia Pennlert: "Strider om (litteratur)vetenskap"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Meddelas senare
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Julia Pennlert, Bibliotekshögskolan i Borås: "Strider om (litteratur)vetenskap - metodologiska manövrer och motiv"

Hur vi studerar texter har fått förnyad aktualitet i takt med att digitala metoder presenterats som möjliga vägar framåt för den humanistiska forskningen inom ramen för Digital Humaniora. Hur och varför digitala metoder bör införlivas inom textforskning har också debatterats frekvent under 2000-talet.

I sin presentation ger Julia Pennlert (fil.dr. i litteraturvetenskap och universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås) några exempel på varför frågan om hur en litteraturforskare bör eller ska gå till väga inte är nya frågor inom litteraturvetenskapen eller litteratursociologin. Genom historiska exempel blir det också möjligt för samtidens litteraturforskare att få syn på hur metoden i sig också påverkar hur och vad vi undersöker.

Ordf.: Svedjedal