(UPPSKJUTET) Ann Steiner: forskningspresentation

  • Datum: –16.00
  • Plats: Meddelas senare
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Uppskjutet till hösten.)

Docent Ann Steiner, institutionens nya universitetslektor med inriktning mot litteratursociologi, presenterar sin forskning – tidigare, pågående och planerad

Mer information kommer senare

Ordf.: Svedjedal