Maria Törnqvist: "Om boken Merleaus mamma"

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Docent Maria Törnqvist, Sociologiska institutionen, UU, samtalar om sin bok Merleaus mamma (2020).

Merleaus mamma är en meditation över moderskap och kropp, genom läsningar av den franske fenomenologen Maurice Merleau-Ponty. 

Maria Törnqvist är lektor och docent vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har forskat om närhet och gemenskap, delvis i undersökningar av dans (se t.ex. boken Tangoexperimentet). Hon har även skrivit en introduktion till feministisk teori (Feminism i rörliga bilder, med Katharina Tollin) och en avhandling om svensk jämställdhetsdebatt.

Ordf.: Fahlgren/Williams