Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2021

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom (kontakta Paula Henrikson för länk)
  • Arrangör: Svenska litteratursällskapet och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Sammanträde

Gästföreläsare – Lars Burman

Svenska Litteratursällskapet håller årsmöte. På grund av den rådande situationen hålls mötet digitalt via mötesverktyget Zoom; kontakta sällskapets ordförande, Paula Henrikson, för länk.

Ordinarie föreläsare har varit tvungen att lämna återbud, och vi ser i stället fram emot att efter årsmötesförhandlingarna lyssna till Lars Burman, som föreläser över ämnet "'Apolliniska snillen': Om 1600-talets tillfällesdiktande Uppsalastudenter".

Lars Burman är är överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och professor i litteraturvetenskap. I sin föreläsning kommer han att med utgångspunkt i sin senaste skrift, Studentdikt för tillfället 1660–1699 (2020), presentera sin forskning om litterär produktion inom ett representativt urval av tidigmoderna studenter. Vilka skrev? Varför? Och vad skrev de? I gruppen finns några av tidens främsta författare, vilka med pennan som redskap nådde samhällets högsta maktpositioner, men här finns också vardagsdiktare som strax tystnade.

Arrangemanget genomförs i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen och är öppet för alla intresserade.

Välkomna!