Linus Ljungström: avhandlingskapitel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Torsten Pettersson för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Linus Ljungström lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling.

Manus kan rekvireras via e-post från den 12 maj kl. 16.

Ordf.: Pettersson (kontaktas för Zoomlänk)

Zoomlänk skickas ut inom institutionen strax före seminariet och kan då även rekvireras hos Torsten Pettersson.


Presentation
Bröllopsbesvär – som kom att bli Stig Dagermans (1923–1954) sista roman – är en hejdlös landsbygdsburlesk som utspelar sig under på en bondgård i norra Uppland. Bondkomik blandas med existentiella tragik. I mitt avhandlingskapitel undersöker jag romanens skildring av landsbygd och i vilken mån romanen kan sägas ansluta sig till den strömning som avhandlingen i stort undersöker. Jag föreslår också att Dagerman försöker skildra människans obotliga ensamhet med utgångspunkt i Dagermans ”post-fyrtiotalistiska” resonemang om ett spänningsfält mellan ”liknöjdhet och hopp”.