Erik Bengtson och Oskar Mossberg: "Gröna löften som retoriskt och juridiskt forskningsproblem"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Mats Rosengren eller Otto Fischer för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren, Otto Fischer
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

(OBS! Tiden.)

Fil dr Erik Bengtson (retorik) och jur dr Oskar Mossberg (civilrätt): "Gröna löften som retoriskt och juridiskt forskningsproblem"

Presentation
Det är vanligt att företag och organisationer gör utfästelser om att minska eller kompensera för sin negativa miljöpåverkan. Sådana gröna löften har idag en given plats i kommersiella och offentliga aktörers kommunikation, både internt och externt. Utfästelserna kan fungera som PR, produktreklam eller argument vid rekrytering av personal De kan dessutom fungera som sakargument vid t ex ansökningar om juridiska tillstånd eller offentligt stöd. Gröna löften  är produktiva handlingar, med praktiska funktioner. Det är dock oklart i vilken utsträckning och på vilket sätt de är rättsligt bindande eller har andra praktiska konsekvenser.


Fil dr Erik Bengtson (retorik) och jur dr Oskar Mossberg (civilrätt) har under 2020–2021 arbetat med att hitta sätt att kombinera rätts- och retorikvetenskapliga perspektiv för att förklara gröna löftens funktioner inom olika samhällsområden. På seminariet presenterar de sina idéer för ett teoretiskt ramverk, samt de projektansökningar arbetat resulterat i. Målet är att i kommande projekt undersöka hur en justerad reglering kan bidra till hållbarhet och rättssäkerhet, oavsett om regleringen sker genom offentlig normgivning eller genom självreglering inom olika branscher.