Jules Kielmann: avhandlingskapitel (utkast)

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Paula Henrikson för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Tiden.)

Jules Kielmann lägger fram ett (del)kapitel ur sin pågående avhandling om Amalia von Helvigs författarskap och kulturförmedling. Kapitlet behandlar hennes politiskt inriktade verk, främst den anonymt publicerade patriotiska pamfletten An Deutschlands Frauen. Von einer ihrer Schwestern (1814). I efterskalvet av Napoleonkrigen utvecklar Helvig idéer kring ”Tyskhet” och kön som bas för den (ny)etablerade tyska nationen, med svenska kvinnor som förebild för sina tyska ”medsystrar”.

Manuset (obs: på tyska!) kan rekvireras via mejl från och med 11 maj.

Ordförande: Paula Henrikson