Jules Kielmann: "Nation/alitet och kön i Helvigs patriotiska skrifter"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Paula Henrikson för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Tiden.)

Jules Kielmann presenterar material och frågeställning till ett (del)kapitel ur sin pågående avhandling om Amalia von Helvigs författarskap och kulturförmedling. Kapitlet behandlar Helvigs politiskt inriktade verk, främst den anonymt publicerade patriotiska pamfletten An Deutschlands Frauen. Von einer ihrer Schwestern (1814). I efterskalvet av Napoleonkrigen utvecklar Helvig idéer kring ”Tyskhet” och kön som bas för den (ny)etablerade tyska nationen, med svenska kvinnor som förebild för sina tyska ”medsystrar”. 

I stället för ett kapitelutkast på tyska ska en muntlig presentation av material, disposition och frågeställningar vara utgångspunkt för en diskussion kring centrala begrepp som nation/alitet, patriotism, kön och medborgarskap.

Ordf.: Paula Henrikson