Författarsamtal med Lennart Sjögren

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Paula Henrikson för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap: TEMA HEM

Lennart Sjögren har sedan debuten med Håll portarna öppna 1958 gett ut ett trettiotal böcker, huvudsakligen diktsamlingar, men också berättande prosa och essäer. Senast utkom I grenverket (2019) och en nyutgåva av samlingen Havet (2020), som först gavs ut 1974. Sjögren är också verksam som konstnär. Vid seminariet kommer Sjögren att läsa från sina böcker, för att därefter samtala om sin diktning, om poesins platser och om diktens hem eller hemlöshet.

Ordförande: Paula Henrikson